Inicio
Doing Business

Oficina Doing Business

A Oficina Doing Business Galicia é o órgano responsable da xestión dos instrumentos previstos na Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para facilitar a implantación das iniciativas empresariais na comunidade autónoma galega.

Esta oficina, que depende da Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia 1ª e Consellería de Economía, Industria e Innovación, está especializada no acompañamento e tramitación dos proxectos industriais estratéxicos e das iniciativas empresariais prioritarias, así como na coordinación do asesoramento ás persoas empresarias para a posta en marcha e acompañamento das súas iniciativas empresariais.

“A Oficina Doing Business Galicia constitúese como a unidade especializada no acompañamento e tramitación dos proxectos industriais estratéxicos e das iniciativas empresariais prioritarias”

REFERENCIAS NORMATIVAS
Orde de creación da oficina Doing Business en Galicia

Orde do 14 de xaneiro de 2016 pola que se crea a oficina Doing Business en Galicia e se dá publicidade aos modelos de propostas para a mellora da regulación económica e de comunicación de obstáculos e barreiras á actividade empresarial.

Lei de simplificación administrativa

Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.